Aktuality TOPESA s.r.o.

Na konci minulého roku  se konala konference na téma Alternativní možnosti vytápění panelových domů aneb Jak ušetřit na topných nákladech

Technický garant: Ing. Bohumil Pešek (remove XX) bpesek XX @topesa XX .cz.

Tato konference byla pořádána městskou částí Praha 17 za spolupráce naší firmy. Jako odborný garant byl jednatel naší firmy Topesa s.r.o.. Díky velkému zájmu o tuto konferenci se konal již druhý ročník a pro rok 2012 se počítá s opětovným konáním.

Náplní bylo zejména jak zásobovat stávající bytové domy teplem levněji než do současné doby. Stávající dodávky tepla jsou v této lokalitě z plynové blokové kotelny a teplonosné médium je rozváděno topnými kanály. V současné době již tento způsob zásobování teplem není opodstatněný a je zároveň pro koncového odběratele neekonomický, je spotřebováváno nadbytečné množství plynu což mimo jiné zatěžuje životní prostředí. Konference nastínila jaké jsou možnosti jiného způsobu výroby tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.  V této oblasti je již několik bytových objektů vybaveno svojí domovní plynovou kotelnou v kaskádovém provedení a jsou již známi první poznatky a dosažené úspory. Naše firma se podílela téměř na všech realizací těchto kotelen a kompletně je schopná zajistit agendu spojenou s vydáním stavebního povolení a odpojení od stávajícího dodavatele tepla. Přikládáme pozvánku a program této konference a zároveň stávající komunikaci z účastníky konference, kteří projevily zájem o odpojení.

Tímto zároveň nabízíme všem zájemcům o cenovou a technickou nabídku na vybudování svého vlastní zdroje tepla konzultací a vypracování bezplatné nabídky.